مشاهده وضعیت پرواز ها

شماره پرواز: ازتاریخ: تا تاریخ:  
ردیفشماره پروازمبدامقصدروزساعتمدت پرواز ایرلاین نام هواپیمافروش آنلاینوضعیت
14302شیراز تهران1 تیر 139706:0080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
24310تهران مشهد1 تیر 139708:2590هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
34311مشهد تهران1 تیر 139710:5090هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
44306شیراز کیش1 تیر 139712:0045هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
54330تهران قشم1 تیر 139713:10110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
64334کیش مشهد1 تیر 139713:45120هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
74308شیراز تهران1 تیر 139715:0080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
84331قشم تهران1 تیر 139715:5090هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
94335مشهد کیش1 تیر 139716:45120هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
104312تهران کیش1 تیر 139717:4090هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
114303تهران شیراز1 تیر 139718:4080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
124307کیش شیراز1 تیر 139719:3545هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
134313کیش تهران1 تیر 139720:3090هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
144309تهران شیراز1 تیر 139723:4090هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
154326شیراز تهران2 تیر 139705:4580هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
164302شیراز تهران2 تیر 139706:0080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
174332تهران بندر عباس2 تیر 139707:50120هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
184324تهران ماکو2 تیر 139708:2580هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
194314شیراز عسلویه2 تیر 139708:3045هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
204315عسلویه شیراز2 تیر 139710:0045هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه

123تعداد کل صفحات : 3