مشاهده وضعیت پرواز ها

شماره پرواز: ازتاریخ: تا تاریخ:  
ردیفشماره پروازمبدامقصدروزساعتمدت پرواز ایرلاین نام هواپیمافروش آنلاینوضعیت
14310تهران مشهد4 اردیبهشت 139708:2080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
24304شیراز قشم4 اردیبهشت 139708:3060هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
34305قشم شیراز4 اردیبهشت 139710:1060هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
44311مشهد تهران4 اردیبهشت 139710:5080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
54306شیراز کیش4 اردیبهشت 139712:0045هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
64330تهران قشم4 اردیبهشت 139713:00110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
74334کیش مشهد4 اردیبهشت 139713:45120هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
84308شیراز تهران4 اردیبهشت 139715:0080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
94331قشم تهران4 اردیبهشت 139715:40110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
104335مشهد کیش4 اردیبهشت 139716:45120هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
114312تهران کیش4 اردیبهشت 139717:40110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
124303تهران شیراز4 اردیبهشت 139718:4080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
134307کیش شیراز4 اردیبهشت 139719:3545هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
144313کیش تهران4 اردیبهشت 139720:30110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
154309تهران شیراز4 اردیبهشت 139723:4080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
164326شیراز تهران5 اردیبهشت 139705:4580هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
174302شیراز تهران5 اردیبهشت 139706:0080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
184332تهران بندر عباس5 اردیبهشت 139707:55110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
194310تهران مشهد5 اردیبهشت 139708:2580هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
204342بندر عباس مشهد5 اردیبهشت 139710:30115هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه

123تعداد کل صفحات : 3