مشاهده وضعیت پرواز ها

شماره پرواز: ازتاریخ: تا تاریخ:  
ردیفشماره پروازمبدامقصدروزساعتمدت پرواز ایرلاین نام هواپیمافروش آنلاینوضعیت
14302شیراز تهران30 مرداد 139706:0080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
24330تهران قشم30 مرداد 139708:20110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
34306شیراز کیش30 مرداد 139709:3045هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
44308شیراز تهران30 مرداد 139709:3080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500کنسل شد
54331قشم تهران30 مرداد 139710:55110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
64334کیش مشهد30 مرداد 139711:00120هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
74311مشهد تهران30 مرداد 139714:0080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
84310تهران مشهد30 مرداد 139717:1080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
94312تهران کیش30 مرداد 139717:40110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
104303تهران شیراز30 مرداد 139718:1580هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500کنسل شد
114335مشهد کیش30 مرداد 139719:45120هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
124313کیش تهران30 مرداد 139720:30110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
134307کیش شیراز30 مرداد 139722:3045هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
144309تهران شیراز30 مرداد 139723:4080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
154302شیراز تهران31 مرداد 139706:0080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
164332تهران بندر عباس31 مرداد 139707:50110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300کنسل شد
174310تهران مشهد31 مرداد 139708:2580هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
184308شیراز تهران31 مرداد 139709:2080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
194343مشهد بندر عباس31 مرداد 139710:45115هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
204324تهران ماکو31 مرداد 139711:5070هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه

123تعداد کل صفحات : 3