مشاهده وضعیت پرواز ها

شماره پرواز: ازتاریخ: تا تاریخ:  
ردیفشماره پروازمبدامقصدروزساعتمدت پرواز ایرلاین نام هواپیمافروش آنلاینوضعیت
14310تهران مشهد28 دی 139608:2570هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
24311مشهد تهران28 دی 139610:4070هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
34326شیراز تهران28 دی 139610:4080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
44324تهران ماکو28 دی 139612:4070هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
54330تهران قشم28 دی 139613:00110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
64325ماکو تهران28 دی 139614:5070هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
74308شیراز تهران28 دی 139615:0080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
84331قشم تهران28 دی 139615:50110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
94303تهران شیراز28 دی 139617:0580هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
104312تهران کیش28 دی 139617:40110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
114327تهران شیراز28 دی 139618:3580هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
124313کیش تهران28 دی 139620:30110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
134309تهران شیراز28 دی 139623:4080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
144302شیراز تهران29 دی 139606:0080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
154310تهران مشهد29 دی 139608:2570هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
164311مشهد تهران29 دی 139610:3570هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
174304شیراز قشم29 دی 139611:3060هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
184306شیراز کیش29 دی 139612:0045هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
194330تهران قشم29 دی 139613:10110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
204305قشم شیراز29 دی 139613:1060هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه

123تعداد کل صفحات : 3