مشاهده وضعیت پرواز ها

شماره پرواز: ازتاریخ: تا تاریخ:  
ردیفشماره پروازمبدامقصدروزساعتمدت پرواز ایرلاین نام هواپیمافروش آنلاینوضعیت
14302شیراز تهران28 اسفند 139606:0080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
24326شیراز تهران28 اسفند 139606:3080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
34324تهران ماکو28 اسفند 139608:3070هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
44332تهران بندر عباس28 اسفند 139608:50110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
54325ماکو تهران28 اسفند 139610:4570هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
64342بندر عباس مشهد28 اسفند 139611:40115هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
74303تهران شیراز28 اسفند 139612:5580هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
84311مشهد تهران28 اسفند 139614:2570هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
94308شیراز تهران28 اسفند 139615:0080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
104310تهران مشهد28 اسفند 139616:5570هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
114312تهران کیش28 اسفند 139617:40110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
124343مشهد بندر عباس28 اسفند 139618:55115هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
134300شیراز مشهد28 اسفند 139619:25105هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500کنسل شد
144313کیش تهران28 اسفند 139620:30110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
154333بندر عباس تهران28 اسفند 139621:25110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
164309تهران شیراز28 اسفند 139623:4080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
174327تهران شیراز28 اسفند 139623:5580هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
184302شیراز تهران29 اسفند 139606:0080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
194310تهران مشهد29 اسفند 139608:2570هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
204304شیراز قشم29 اسفند 139608:3060هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه

123تعداد کل صفحات : 3