مشاهده وضعیت پرواز ها

شماره پرواز: ازتاریخ: تا تاریخ:  
ردیفشماره پروازمبدامقصدروزساعتمدت پرواز ایرلاین نام هواپیمافروش آنلاینوضعیت
14302شیراز تهران2 مهر 139606:0080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
24314شیراز عسلویه2 مهر 139608:1545هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
34324تهران ماکو2 مهر 139608:4060هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
44316عسلویه تهران2 مهر 139610:00105هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
54325ماکو تهران2 مهر 139611:0060هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
64317تهران عسلویه2 مهر 139612:30105هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
74310تهران مشهد2 مهر 139613:3570هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
84308شیراز تهران2 مهر 139615:0080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
94315عسلویه شیراز2 مهر 139615:1545هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
104311مشهد تهران2 مهر 139616:0070هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
114306شیراز کیش2 مهر 139617:0045هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
124312تهران کیش2 مهر 139617:40110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
134303تهران شیراز2 مهر 139617:5080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
144307کیش شیراز2 مهر 139618:4545هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
154313کیش تهران2 مهر 139620:30110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
164309تهران شیراز2 مهر 139623:4080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
174302شیراز تهران3 مهر 139606:0080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
184326شیراز تهران3 مهر 139606:3080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
194310تهران مشهد3 مهر 139608:4070هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
204324تهران ماکو3 مهر 139608:5560هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه

123تعداد کل صفحات : 3