مشاهده وضعیت پرواز ها

شماره پرواز: ازتاریخ: تا تاریخ:  
ردیفشماره پروازمبدامقصدروزساعتمدت پرواز ایرلاین نام هواپیمافروش آنلاینوضعیت
14302شیراز تهران27 آبان 139606:0080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
24326شیراز تهران27 آبان 139606:3080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
34310تهران مشهد27 آبان 139608:2570هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
44332تهران بندر عباس27 آبان 139608:50110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
54311مشهد تهران27 آبان 139610:3570هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
64338بندر عباس اهواز27 آبان 139612:3095هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
74324تهران ماکو27 آبان 139612:4070هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
84325ماکو تهران27 آبان 139614:5070هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
94308شیراز تهران27 آبان 139615:0080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
104341اهواز شیراز27 آبان 139615:0065هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
114303تهران شیراز27 آبان 139617:0580هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
124340شیراز اهواز27 آبان 139617:1565هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
134312تهران کیش27 آبان 139617:40110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
144339اهواز بندر عباس27 آبان 139619:0095هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
154300شیراز مشهد27 آبان 139619:25105هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
164313کیش تهران27 آبان 139620:15110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
174333بندر عباس تهران27 آبان 139621:25110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
184301مشهد شیراز27 آبان 139622:00110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
194309تهران شیراز27 آبان 139622:5080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
204327تهران شیراز27 آبان 139623:4580هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه

123تعداد کل صفحات : 3