مشاهده وضعیت پرواز ها

شماره پرواز: ازتاریخ: تا تاریخ:  
ردیفشماره پروازمبدامقصدروزساعتمدت پرواز ایرلاین نام هواپیمافروش آنلاینوضعیت
214311مشهد تهران3 مهر 139611:0070هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
224325ماکو تهران3 مهر 139611:1560هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
234319تهران مشهد3 مهر 139613:1070هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
244327تهران شیراز3 مهر 139613:4080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
254308شیراز تهران3 مهر 139615:0080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
264318مشهد تهران3 مهر 139616:0070هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
274312تهران کیش3 مهر 139617:40110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
284303تهران شیراز3 مهر 139617:5080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
294313کیش تهران3 مهر 139620:30110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
304309تهران شیراز3 مهر 139623:4080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
314302شیراز تهران4 مهر 139606:0080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
324310تهران مشهد4 مهر 139608:4070هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
334308شیراز تهران4 مهر 139610:0080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
344311مشهد تهران4 مهر 139610:3570هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
354306شیراز کیش4 مهر 139612:0045هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
364330تهران قشم4 مهر 139612:25110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
374324تهران ماکو4 مهر 139612:4060هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
384325ماکو تهران4 مهر 139614:5060هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
394312تهران کیش4 مهر 139617:40110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
404303تهران شیراز4 مهر 139617:5080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه

123تعداد کل صفحات : 3