مشاهده وضعیت پرواز ها

شماره پرواز: ازتاریخ: تا تاریخ:  
ردیفشماره پروازمبدامقصدروزساعتمدت پرواز ایرلاین نام هواپیمافروش آنلاینوضعیت
214305قشم شیراز29 اسفند 139610:1060هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
224311مشهد تهران29 اسفند 139610:5570هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
234306شیراز کیش29 اسفند 139612:0045هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
244303تهران شیراز29 اسفند 139613:1080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
254334کیش مشهد29 اسفند 139613:45120هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
264308شیراز تهران29 اسفند 139615:1580هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
274335مشهد کیش29 اسفند 139616:45120هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
284330تهران قشم29 اسفند 139617:40110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
294313کیش تهران29 اسفند 139619:30110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
304331قشم تهران29 اسفند 139620:30110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
314312تهران کیش29 اسفند 139622:25110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
324309تهران شیراز29 اسفند 139623:4080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
334307کیش شیراز1 فروردین 139701:0045هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
344302شیراز تهران1 فروردین 139706:0080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
354326شیراز تهران1 فروردین 139706:3080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
364310تهران مشهد1 فروردین 139708:2570هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500کنسل شد
374324تهران ماکو1 فروردین 139708:2570هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
384332تهران بندر عباس1 فروردین 139708:50110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
394325ماکو تهران1 فروردین 139710:3570هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
404311مشهد تهران1 فروردین 139710:5570هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500کنسل شد

123تعداد کل صفحات : 3