مشاهده وضعیت پرواز ها

شماره پرواز: ازتاریخ: تا تاریخ:  
ردیفشماره پروازمبدامقصدروزساعتمدت پرواز ایرلاین نام هواپیمافروش آنلاینوضعیت
214302شیراز تهران28 آبان 139606:0080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
224314شیراز عسلویه28 آبان 139607:4545هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
234310تهران مشهد28 آبان 139608:2570هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
244316عسلویه تهران28 آبان 139609:15105هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
254311مشهد تهران28 آبان 139610:3570هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
264317تهران عسلویه28 آبان 139611:45110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
274324تهران ماکو28 آبان 139612:4070هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
284315عسلویه شیراز28 آبان 139614:4545هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
294325ماکو تهران28 آبان 139614:5070هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
304308شیراز تهران28 آبان 139615:0080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
314300شیراز مشهد28 آبان 139616:20105هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
324303تهران شیراز28 آبان 139617:0580هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
334312تهران کیش28 آبان 139617:40110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
344318مشهد تهران28 آبان 139619:1570هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
354306شیراز کیش28 آبان 139619:1545هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
364313کیش تهران28 آبان 139620:30110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
374307کیش شیراز28 آبان 139621:0045هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
384319تهران مشهد28 آبان 139621:2070هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
394301مشهد شیراز28 آبان 139623:30110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
404309تهران شیراز28 آبان 139623:4080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه

123تعداد کل صفحات : 3