مشاهده وضعیت پرواز ها

شماره پرواز: ازتاریخ: تا تاریخ:  
ردیفشماره پروازمبدامقصدروزساعتمدت پرواز ایرلاین نام هواپیمافروش آنلاینوضعیت
414340شیراز اهواز30 دی 139617:1565هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
424312تهران کیش30 دی 139617:40110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
434339اهواز بندر عباس30 دی 139619:0095هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
444300شیراز مشهد30 دی 139619:25105هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
454313کیش تهران30 دی 139620:15110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
464333بندر عباس تهران30 دی 139621:25110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
474301مشهد شیراز30 دی 139622:00105هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
484309تهران شیراز30 دی 139622:5080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
494327تهران شیراز30 دی 139623:4580هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه

123تعداد کل صفحات : 3