مشاهده وضعیت پرواز ها

شماره پرواز: ازتاریخ: تا تاریخ:  
ردیفشماره پروازمبدامقصدروزساعتمدت پرواز ایرلاین نام هواپیمافروش آنلاینوضعیت
414303تهران شیراز1 شهریور 139722:4580هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
424309تهران شیراز1 شهریور 139723:4080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه

123تعداد کل صفحات : 3