مشاهده وضعیت پرواز ها

شماره پرواز: ازتاریخ: تا تاریخ:  
ردیفشماره پروازمبدامقصدروزساعتمدت پرواز ایرلاین نام هواپیمافروش آنلاینوضعیت
414342بندر عباس مشهد1 فروردین 139711:40115هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
424303تهران شیراز1 فروردین 139712:5580هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
434343مشهد بندر عباس1 فروردین 139715:00115هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
444308شیراز تهران1 فروردین 139715:0080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
454312تهران کیش1 فروردین 139717:40110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
464333بندر عباس تهران1 فروردین 139717:40110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
474327تهران شیراز1 فروردین 139720:3080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
484313کیش تهران1 فروردین 139720:30110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
494300شیراز مشهد1 فروردین 139722:35105هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
504309تهران شیراز1 فروردین 139723:4080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه

123تعداد کل صفحات : 3