مشاهده وضعیت پرواز ها

شماره پرواز: ازتاریخ: تا تاریخ:  
ردیفشماره پروازمبدامقصدروزساعتمدت پرواز ایرلاین نام هواپیمافروش آنلاینوضعیت
414330تهران قشم8 خرداد 139713:00110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
424334کیش مشهد8 خرداد 139713:45120هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
434308شیراز تهران8 خرداد 139715:0080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
444331قشم تهران8 خرداد 139715:40110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
454335مشهد کیش8 خرداد 139716:45120هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
464312تهران کیش8 خرداد 139717:40110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
474303تهران شیراز8 خرداد 139718:4080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
484307کیش شیراز8 خرداد 139719:3545هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
494313کیش تهران8 خرداد 139720:30110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
504309تهران شیراز8 خرداد 139723:4080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه

123تعداد کل صفحات : 3