مشاهده وضعیت پرواز ها

شماره پرواز: ازتاریخ: تا تاریخ:  
ردیفشماره پروازمبدامقصدروزساعتمدت پرواز ایرلاین نام هواپیمافروش آنلاینوضعیت
414302شیراز تهران29 آبان 139606:0080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
424326شیراز تهران29 آبان 139606:3080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
434310تهران مشهد29 آبان 139608:3070هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
444332تهران بندر عباس29 آبان 139608:50110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
454301مشهد شیراز29 آبان 139610:40105هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
464338بندر عباس اهواز29 آبان 139612:3095هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
474300شیراز مشهد29 آبان 139613:25110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
484308شیراز تهران29 آبان 139615:0080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
494341اهواز شیراز29 آبان 139615:0065هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
504311مشهد تهران29 آبان 139616:2070هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
514340شیراز اهواز29 آبان 139616:5065هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
524312تهران کیش29 آبان 139617:40110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
534339اهواز بندر عباس29 آبان 139618:4095هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
544319تهران مشهد29 آبان 139618:4070هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
554313کیش تهران29 آبان 139620:15110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
564318مشهد تهران29 آبان 139620:5070هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
574333بندر عباس تهران29 آبان 139621:00110هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه
584309تهران شیراز29 آبان 139622:5080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
594303تهران شیراز29 آبان 139623:1580هواپیمایی سپهرانBoeing 737-500طبق برنامه
604327تهران شیراز29 آبان 139623:4080هواپیمایی سپهرانBoeing 737-300طبق برنامه

123تعداد کل صفحات : 3